top of page

Landmeterskantoor Vanhove BVBA, uw landmeter in Limburg

BEËDIGD LANDMETER IN LIMBURG

Als landmeter expert sta ik in voor diverse taken die exclusief aan de landmeter expert worden toegewezen.

Zo paal ik bijvoorbeeld terreinen af en maak ik diverse plannen op. Deze plannen kunnen onder andere dienen voor grenserkenningen, het opstellen van een akte of proces-verbaal of voor het regelen van twistpunten rond de gemene muur. Het werk van de landmeter expert is dan ook heel divers. Zo help ik bijvoorbeeld met het splitsen van percelen na een erfenis of met het vastleggen van betwiste grenzen. In 1995 werd ik beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg, een bewijs van de onafhankelijkheid waarmee ik mijn taken uitvoer.

Daarnaast voer ik ook diverse taken uit die niet exclusief tot het domein van een landmeter expert behoren, maar waarbij de expertise van een landmeter expert toch een meerwaarde is. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van een plaatsbeschrijving bij de huur of het uitvoeren van schattingen voorafgaand aan de verkoop van een woning of een ander pand.

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Metingen

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Verkavelingen

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Schattingen

iStock-514160460.jpg

Contacteer ons

Over Marc Vanhove, landmeter expert in Peer

Ik ben een ervaren landmeter in Limburg. Ik volgde mijn opleiding tot landmeter expert in Gent. In 1986 begon ik aan mijn stage bij studiebureau Engels in Nijlen om in 1988 mijn diploma als landmeter expert in ontvangst te nemen. In datzelfde jaar richtte ik Landmeterskantoor Vanhove BVBA op, aanvankelijk nog in de Bomerstraat te Peer maar sinds de jaren 90 te vinden aan de Noordervest.

Met een ervaring die teruggaat tot 1986 bent u altijd zeker van mijn professionaliteit. Kenmerkend voor mij is mijn toewijding, doelgerichte benadering van problemen en ordelijke werkmethode. Voor particulieren voer ik voornamelijk landmetingen uit in Peer en Limburg, maar voor grote projecten zoals in de industrie werk ik ook in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Landmeterskantoor Vanhove BVBA
iStock-471746409.jpg

Bel of mail mij voor meer informatie.

Mijn engagement, uw oplossing!

bottom of page