top of page

Schattingen, waardebepalingen en taxaties door Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Schatten van huis en andere onroerende goederen

Als landmeter expert voer ik diverse schattingen uit voor onroerende goederen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schatten van een huis, appartement, bouwgrond, commercieel gebouw, et cetera. Meestal gaat het hierbij om het schatten van de verkoopwaarde, maar ook andere schattingen zijn mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld uw huis laten schatten voor de renovatie om vervolgens te bepalen in welke mate de geplande investering rendeert. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om de huurwaarde te berekenen, de grondwaarde van een te kappen perceel te bepalen, et cetera.

Schatten van huis

Schatten van bouwgrond

Schatten van bosgrond

Schatten van agrarische grond

Schatten van industriële gebouwen

Schatten van commerciële gebouwen

Huurwaarde berekenen

Contacteer ons

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Schattingen door de landmeter expert in Limburg

Het schatten van een huis of een ander onroerend goed kan voor een veelvoud aan redenen gebeuren. Vaak wil men een huis laten schatten om het op de markt te brengen en voorafgaand de waarde ervan te weten. Men doet dan liever een beroep op een onafhankelijke deskundige dan op een makelaar. Ook de huurwaarde berekenen behoort tot de mogelijkheden.

In sommige gevallen is een schatting door een onafhankelijke landmeter expert nog belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat één erfgenaam het pand van de andere erfgenamen wil overnemen en het spel van vraag en aanbod niet kan worden gespeeld. Ook bij successieaangiften of in het kader van hypotheekdossiers voer ik regelmatig schattingen uit.

Verloop van het schatten door de landmeter expert

Bij een schatting is het doel de marktwaarde bepalen, namelijk wat u voor het onroerend goed zou krijgen als het normale spel van vraag en aanbod zou worden gespeeld. Hierbij houd ik rekening met diverse factoren. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de oppervlakte van een woning, het perceel, de ligging, de nabijheid van winkels, de staat van de woning, de isolatie, et cetera. Veel is en blijft afhankelijk van het type onroerend goed, want bij agrarische gronden spelen er andere zaken dan bij bosgrond of bouwgrond. In ieder geval leg ik u graag het een en ander uit en geef ik u transparant aan hoe ik tot de geschatte waarde kom.

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Uw huis laten schatten, de huurwaarde laten berekenen of ander onroerend goed laten schatten? Neem dan nu contact met mij op.

Mijn engagement, uw oplossing!

bottom of page