top of page

Metingen door Landmeterskantoor Vanhove BVBA in Peer

Landmeter expert voor landmetingen in Limburg

Het opmeten van landen met de gps en tachymeter behoort tot de kerntaak van de landmeter expert. Landmetingen zijn in de praktijk heel divers en gaan van hydrografische metingen tot tachymetrie en kadastrale registraties. Landmetingen gaan echter verder dan alleen het meten, maar behelzen bijvoorbeeld ook het beschrijven. Zo worden landmetingen bijvoorbeeld gebruikt in het kader van plannen en aktes. Het merendeel van deze taken zijn exclusief toegewezen aan de landmeter expert.

landmetingen in Limburg

Contacteer ons

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Landmeter expert voor het afpalen en bepalen van grenzen in Limburg

Een van de bekendste toepassingsvoorbeelden van dergelijke landmetingen is het afpalen van een perceel, bijvoorbeeld bij een grensbetwisting. Als landmeter expert voer ik de nodige metingen uit en bepaal ik de exacte plaats waar de grens ligt. Dit is vaak een juridisch-technisch onderzoek dat begint bij een grensonderzoek en eindigt met het proces-verbaal van afpaling. Zo'n proces-verbaal van afpaling is tegenstelbaar. Dat wil zeggen dat ook derden het moeten respecteren. Daarom is deze taak exclusief toegewezen aan de landmeter expert. Voor particulieren sta ik in voor afpalingen in Limburg, maar voor grote projecten doe ik dit ook in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Gps-metingen door uw landmeter expert in Limburg

De landmeter expert is verplicht om zich voortdurend bij te scholen en moet dan ook op de hoogte zijn van de nieuwste technische innovaties. Dat opende reeds veel mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan zijn de gps-metingen. Hierbij bepaal ik de exacte plaats op onze aardbol door middel van satellietplaatsbepaling. Hierdoor zijn er zeer nauwkeurige plaatsbepalingen mogelijk die vaak tot op enkele centimeters correct zijn, wat met een consumenten-gps niet te bereiken valt. Dergelijke gps-metingen worden bijvoorbeeld uitgevoerd voor hydronautstudies (het in kaart brengen van de rioleringsinfrastructuur) of voor archeologische doeleinden, maar soms ook voor eenvoudigere zaken zoals de plaatsing van een duiventil.

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Contacteer mij voor meer informatie.

Mijn engagement, uw oplossing!

bottom of page