top of page

Landmeter expert voor verkavelingen in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Opstellen van een verkavelingsaanvraag

Het verkavelen van een perceel of het opdelen van een perceel in meerdere percelen kan enkel met een verkavelingsvergunning (omgevingsvergunning). Op die manier kunt u bijvoorbeeld agrarisch gebied verkavelen of een groot perceel tot bouwgrond verkavelen. Voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning dient u een verkavelingsaanvraag in te dienen, hetgeen veel gegevens moet bevatten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verkavelingsplan bestaande toestand en een plannenset. Het opstellen van een verkavelingsaanvraag behoort niet tot de exclusieve taken van de landmeter-expert en kunt u in principe zelf doen, maar door de complexiteit en het belang van een verkavelingsvergunning is de tussenkomst van een landmeter expert toch aangewezen.

Uitvoeren van de opmetingen

Het in kaart brengen van de metingen

Opstellen van de verkavelingsaanvraag

Indienen van de verkavelingsaanvraag

Contacteer ons

Landmeterskantoor Vanhove BVBA

Verkavelingsaanvragen voor particulieren en professionals

Een verkavelingsaanvraag is niet enkel nodig om een perceel tot bouwgrond te verkavelen, maar bijvoorbeeld ook voor de bouw van commerciële of industriële gebouwen. Daarnaast is het ook mogelijk om agrarisch gebied te verkavelen. Particulieren rekenen op mijn hulp bij het verkavelen en dit voornamelijk in Limburg. Voor grote al dan niet industriële projecten ben ik ook beschikbaar voor verkavelingsaanvragen in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Zonder zorgen uw grond verkavelen

Met meer dan drie decennia ervaring ben ik uw gedoodverfde partner voor diverse verkavelingen. Mijn diensten gaan verder dan louter het verkavelen zelf. Ook na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning help ik u met plezier verder. Zo zal ik bijvoorbeeld de verschillende percelen afpalen, grenspunten plaatsen en het proces-verbaal van afpaling opstellen.

Landmeterskantoor Vanhove BVBA
iStock-471746409.jpg

Zoekt u een landmeter expert voor een verkavelingsaanvraag of een aanvraag tot verkavelingswijziging? Neem dan telefonisch of per mail contact met mij op.

Mijn engagement, uw oplossing!

bottom of page